PKN
Protestantse Gemeente Lexmond
 
Kerkenraad & Pastoraat

Kerkenraad & Pastoraat

De kerkenraad

De kerkenraad bestaat uit 4 wijkouderlingen, 2 jeugdouderlingen, 1 ouderling-doelgroepenpastoraat, 2 ouderling-kerkrentmeesters, een ouderling-preses, een ouderling-scriba, 5 diakenen, een jeugddiaken en de predikant.

Afgezien van de predikant worden de kerkenraadsleden als regel voor een periode van 4 jaar gekozen door de tot stemmen bevoegde gemeenteleden. Een kerkenraadslid is daarna voor een periode van 4 jaar herkiesbaar.

Stemgerechtigde gemeenteleden krijgen persoonlijk een stembiljet thuis met een functieomschrijving en een profielschets van de vacature. Uit de door de gemeenteleden voorgestelde kandidaten benoemt de kerkenraad ambtsdragers, mits er vanuit de gemeente geen wettige bezwaren tegen hen worden ingediend.

De kerkenraadsvergaderingen worden gewoonlijk gehouden op de tweede dinsdag van de maand. Stukken voor de kerkenraad kunnen worden toegezonden of afgegeven aan de scriba. In het algemeen geldt dat alleen stukken die uiterlijk 10 dagen vóór een kerkenraadsvergadering bij de scriba binnen zijn op de agenda van de desbetreffende vergadering kunnen worden geplaatst.

De diverse commissies binnen onze kerk vallen onder verantwoordelijkheid van de kerkenraad. In iedere commissie fungeert één van de leden van de kerkenraad als afgevaardigde van de kerkenraad. Namen van nieuw voor te dragen commissieleden dient men eerst voor te leggen aan de kerkenraad.

Moderamen
Preses, dhr. T.J. (Teun-Jan) den Besten (0347341008)
Scriba, mw. G. de Bruin (0347-341966)
Assessor, 
Ouderling-Kerkrentmeester, dhr. A. (Arnoud) Spek (0347-344171)
Predikant, vacant

Ouderlingen
Wijk 1, dhr. S. (Stefan) den Hartogh (06-53795536)
Wijk 2, dhr. P. (Peter) Kleppe (0347-342317)
Wijk 3, dhr. J. (Johan) de Hoop (0347-342047)
Wijk 4, mw. F. (Froukje) de Jong – van Dekken (0347-341898)
Ouderling-Kerkrentmeester, dhr. A. (Arnoud) Spek (0347-344171)
Ouderling-Kerkrentmeester, dhr. E. (Efraïm) Ester (0347-345013)
Jeugdouderling, mw. A. (Annelies) van Driel – Hardenbol (06-20388074)
Jeugdouderling, mw. H. (Hanneke) Kooyman, (0345-641215)
Jeugdouderling, dhr. J. (John) Kooyman, (0345-641215)
Ouderling Doelgroepenpastoraat, mw. I. (Irene) Verboom - v/d Ploeg (0347-377151)

Diakenen
Voorzitter, mw. M. (Marjon) de Hoop – Rietveld (0347-342483)
Secretaris, dhr. R. (Ronald) Bassa (06-22447835)
Penningmeester, dhr. F. (Fred) Wansleeben (06-22393493)
Jeugddiaken, mw. R. (Ruth) van Leer – Kool (06-10446882)
Diaken Doelgroepen, Mw. J. (Janny) Verhoef – den Hartogh (0347-341513)
Dhr. T. (Tijmen) van Zessen (06-10122590)

Een pastorale gemeente

Een nieuwe pastorale organisatie vanaf najaar 2018

Pastoraat in Lux Mundi
In Lux Mundi willen we met elkaar meeleven en op elkaar betrokken zijn. We doen dat op veel momenten en manieren. Zondagochtend tijdens de koffie bijvoorbeeld, maar ook doordeweeks wanneer we elkaar ontmoeten. Dat is niet alleen een kwestie van ‘gewone’ belangstelling. Door naar elkaar om te zien, willen we ook aan onze roeping als gemeente van Christus invulling geven. Wij geloven dat God zelf naar al zijn mensen omziet, en dat geen mens er in het leven alleen voor hoeft te staan. We willen graag iets van die zorg van God laten blijken in onze onderlinge aandacht. Dat is pastoraat in de kern: naar elkaar omzien en met elkaar het leven delen in het licht van Christus. (uit: Geloven in Lux Mundi. Beleidsplan 2017-2020)

Uitwerking nieuwe organisatie van het pastoraat in onze gemeente
In het voorjaar (Profiel maart 2018) hebben we al eens bericht over de plannen om binnen onze gemeente het pastoraat anders te organiseren. Inmiddels zijn we terecht gekomen bij de praktische uitwerking van het een en ander. Op de startzondag hebben we een mondelinge toelichting gegeven. In deze bijdrage brengen we u en jou ook graag kort op de hoogte van de nieuwe situatie.
Pastoraat gebeurt in onze gemeente steeds als mensen elkaar ontmoeten en bijstaan in de naam van Christus. Pastoraat is meeleven met elkaar. Dat is een verantwoordelijkheid die alle leden van de geloofsgemeenschap gegeven is. In de nieuwe opzet van de organisatie zetten we in op het stimuleren van meeleven van gemeenteleden met elkaar, bij spontane ontmoetingen en in groepen waarin men samenkomt.

Wijkpastoraat
In de nieuwe pastorale organisatie willen we ruimte houden voor individuele persoonlijke gesprekken. De mogelijkheid van huisbezoek blijft bestaan, net als pastoraat bij bijzondere levenssituaties (zoals bijvoorbeeld overlijden, ziekte, geboorte of huwelijk). De wijkouderling of predikant zal daar niet steeds het initiatief toe nemen. Is er iets aan de hand waar u of jij graag pastoraal contact over hebt, wilt u / jij het dan aan hen laten weten?
In de praktijk gaan we van de huidige acht naar vier nieuwe wijken. In iedere wijk zal een wijkteam het eerste aanspreekpunt zijn voor pastoraat. Het wijkteam bestaat uit de wijkouderling, de predikant, diaconaal medewerkers en de wijkdiaken. De huidige diaconale medewerkers blijven bij de wijk betrokken. Om een werkbare nieuwe wijkindeling te maken zijn hier en daar wijken anders ingedeeld. Onder andere Hei- en Boeicop, Leerdam, Vianen, en Meerkerk zijn nu handiger ieder in (bijna) één wijk ingedeeld. Vianen is verdeeld over twee wijken. Het westelijke deel komt bij wijk 3, het oostelijke deel bij wijk 4. U kunt hierdoor ook een nieuwe wijkouderling krijgen. Er zijn vier nieuwe wijken gevormd.

Wijk 1 en 2 worden samen de nieuwe Wijk 1, met als wijkouderling Stefan den Hartogh.
Wijk 3 en 8 worden samen de nieuwe Wijk 2, met als wijkouderling Peter Kleppe.
Wijk 4 en 5 worden samen de nieuwe Wijk 3, met als wijkouderling Johan de Hoop.
Wijk 6 en 7 worden samen de nieuwe Wijk 4, met als wijkouderling Froukje de Jong.

Let op: Als u gemeentelid bent, ontvangt u een precieze indeling van straten per wijk. Kijk bij deze indeling bij welke wijk uw eigen straat valt. U vindt op dit papier ook de contactgegevens van de wijkteams.

Document wijkindeling & wijkteams:
1. Wijkindeling & Wijkteams

Doelgroepenpastoraat
Daarnaast gaan we werken met pastoraat voor de doelgroep volwassenen. We gaan inzetten op pastorale momenten en activiteiten voor groepen gemeenteleden. Binnen het doelgroepenpastoraat ontwikkelen we nieuwe initiatieven waarmee we met elkaar willen meeleven. De ouderling voor het doelgroepenpastoraat, Irene Verboom, de diaken Janny Verhoef en de predikant werken samen met de bestaande commissies. Mocht u of jij bepaalde ideeën hebben voor activiteiten, voor momenten van ontmoeting of bezinning, wilt u / jij het hen dan laten weten?
Pastorale ontmoetingen met de jeugd in onze gemeente liggen in de handen van predikant, jeugdouderlingen en jeugddiaken, en alle andere betrokkenen bij het jeugdwerk. Zij zoeken samen naar een goede en passende manier om mee te leven met jonge gemeenteleden. Soms heeft dit een duidelijk georganiseerde vorm (een kerkdienst, catechese), maar soms is het een persoonlijke ontmoeting. Als je graag iemand wilt spreken, neem dan gerust contact op met de jeugdouderlingen of met de predikant.

Reageren?
We hopen natuurlijk dat deze nieuwe organisatie snel gewend raakt. Heeft u op- of aanmerkingen, tips, of vragen? Laat het dan vooral aan een van de ambtsdragers of aan de wijkteams weten. We hopen met elkaar zo een goede nieuwe invulling van het pastoraat in onze gemeente te vinden.

Namens de kerkenraad,

Teun-Jan den Besten, preses
ds. Willem Roskam

terug
 
 

Drs. J. Greven
datum en tijdstip 26-01-2020 om 10:00
meer details

Dichter bij het lied
datum en tijdstip 26-01-2020 om 18:30
meer details

Catechese (12 - 17 jaar)
datum en tijdstip 27-01-2020 om 18:00
meer details

Verschijningsdatum Maandblad Profiel
datum en tijdstip 31-01-2020 om
meer details

 
Lux Mundi op Twitter
 
Opmerkingen over deze website?
 
AVG & foto's
Met ingang van mei 2018 zal het foto-album niet meer worden geactualiseerd. Volg ons op Facebook om onze meest recente foto's te bekijken.
 
Dauwtrappen 2018
 
Clubkamp 2018
 
Startdag 20 september 2015
 
Clubkamp 2013
 
Stille week en pasen 2013
 
Doopdienst oktober 2014
 
Bezinningsdag kerkenraad 1 november 2014
 
Palmpasen 2013
 
Startdag 2012
 
Open Vensters 2014
 
Uitje groep 8 kindernevendienst 2014
 
Dauwtrappen Hemelvaartsdag 2012
 
Overgangsdienst 1 juli 2012
 
Viering Heilige Doop 13 september 2015
 
Dauwtrappen 2014
 
Paaswake 2014
 
Catechese bezoekt dijksynagoge
 
Kerstnachtdienst 2012
 
Kerst 2012
 
Clubkamp 2014
 
Dauwtrappen Hemelvaartsdag 2011
 
Kerkenpad Ameide en Tienhoven 2012
 
Club kamp 2012
 
Pasen 2011
 
Openluchtdienst 23 augustus 2015
 
Dauwtrappen Hemelvaart mei 2015
 
Bingo voor Meals on wheels
 
Palmpasen 2011
 
Kerstmusical 2011: De vergeten boodschap
 
Startdag 2011: Alles is liefde...
 
Viering Heilige Doop 10 mei 2014
 
Kerstmusical "Kerst op z'n kop"
 
 
Christen in de natuur
 
Overgangsdienst 12-jarigen 2011
 
Kerkenpad Vianen 2011
 
Kerkenpad Schoonrewoerd mei 2015
 
Afscheidsavond Jan Visser
 
Jubileum weekend 125 jaar
 
5 jaar Blauwe Schuur april 2015
 
Palmpasen 29 maart 2015
 
Open middag oktober 2013
 
Startdag 2013 "Met hart en ziel"
 
Bezoek dienstencentrum PKN januari 2015
 
Oosterhuis meets Oosterhuis
 
Dauwtrappen Hemelvaartsdag 2013
 
Bevestigings- en intrededienst Willem Roskam - vd Veer
 
Kerstmorgen 2014
 
Lichtjestocht 23 december 2017
 
Overstapdienst 2 juli 2017
 
Dauwtrappen 25 mei 2017
 
Kerstmorgen 25 december 2016
 
Bezinningsdag 8 oktober 2016
 
Startdag 18 september 2016
 
Dauwtrappen Hemelvaart 5 mei 2016
 
25 jaar Lux Mundi (zaterdag 16 april)
 
25 jaar Lux Mundi (zondag 17 april)
 
25 jaar Lux Mundi (vrijdag 15 april)
 
Bezoek Boeddhistisch centrum Maitreya in Loenen
 
Open Kerk 2e Kerstdag 2015
 
Serious Request 18 december 2015
 
De Barmhartige Baviaan 8 november 2015
 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.