PKN
Protestantse Gemeente Lexmond
 
maatschappelijke stage

maatschappelijke stage

Maatschappelijke stage
Algemene informatie
Goed onderwijs bereidt leerlingen voor op hun rol in en bijdrage aan de samenleving. De maatschappelijke stage kan goud voor de toekomst zijn. Omdat het jongeren zelf de kans geeft te ontdekken hoe leuk het is om verantwoordelijkheid te nemen voor anderen, de buurt, de politiek, de samenleving. En omdat het inmiddels op een ongelooflijk positieve manier banden smeedt tussen verschillende groepen mensen.
De maatschappelijke stage is geen 'gewone' stage waarmee praktijkervaring in een beroep wordt opgedaan. Het gaat erom anderen te helpen door het doen van vrijwilligerswerk. Doel hiervan is dat jongeren tijdens hun schooltijd kennis maken met de samenleving door een onbetaalde bijdrage te leveren aan deze samenleving.
Door bijvoorbeeld de f-jes te trainen, een wijkfeest te organiseren, of een website maken voor een vrijwilligersorganisatie. Zo ontdekt de leerling dat de samenleving is wat je er met elkaar van maakt. Maatschappelijke stage = maatschappelijke energie.
Alle leerlingen in het voortgezet onderwijs zullen 72, 60 of 48 uur maatschappelijke stage gaan lopen, afhankelijk van hun opleiding. Voor vwo'ers is het 72 uur, voor havisten 60 uur en voor vmbo'ers 48 uur.
 

MaS – Religie en levensbeschouwing
Op het gebied van levensbeschouwing en religie zijn er tal van mogelijkheden om leerlingen een maatschappelijke stage aan te bieden. Jongeren krijgen zo de kans om (nader) kennis te maken met het geloof of andere levensbeschouwelijke zaken.
Voorbeelden van activiteiten:
• lesgeven op de zondagsschool
• meedoen aan een inzamelactie voor de kerk
• open dag organiseren in de moskee
• meditatielessen begeleiden
• activiteiten (helpen) organiseren bij levensbeschouwelijke organisaties (zoals de EO-jongerendag)
Voorbeelden van organisaties:
• kerken
• moskeeën
• omroepen
• levensbeschouwelijk geïnspireerde verenigingen of stichtingen

MaS – Mogelijkheden in Lux Mundi
Lux Mundi is een open, gastvrije, actieve gemeente waar jongeren uit m.n. Lexmond tal van activiteiten kunnen ondernemen in het kader van hun maatschappelijke stage. Jongeren kunnen hiermee dicht bij huis een stage lopen.
Voor Lux Mundi is het een verrijking om jongeren stage te laten lopen. Niet alleen is er bij activiteiten een extra helpende hand. Het is ook een uitgelezen mogelijkheid om in gesprek te raken met jongeren, om jongeren kennis te laten maken met activiteiten op allerlei kerkelijk gebied.
B.v:
Activiteiten Voorbeeld invulling
Kerkdienst Hulp bij de kosterdienst
Hulp bieden bij kindernevendienst
Hulp bieden bij creche
Liturgie bezorgen van bijzondere dienst
Bijzondere dienst mee voorbereiden
Diaconaat Hulp bij het voorbereiden Heilig Avondmaal
Hulp bij collecteren
Hulp bij project ZWO?
Hulp bieden bij open middag
Pastoraat Bloemen bezorgen op zondagavond
Bezoek van ouderen/ zieken
Geestelijke vorming Activiteit Toerusting en Gemeenteopbouw ondersteunen
Kindercatechese hulp bieden
Beheer Hulp bieden bij kerkschoonmaak
Tuinen/ vegen
Ronddelen kerkbalans
Profiel rondbrengen
 

MaS – Organisatie
Via Profiel en de site van Lux Mundi wordt zichtbaar gemaakt dat Maatschappelijke stage mogelijk is in Lux Mundi.
Jeugdouderling Jackeline den Besten fungeert als contactpersoon. Zij zal afspraken maken met de stagiaire en de vrijwilligers, en de bijbehorende ‘stagecontracten’ tekenen. En vervolgens als intermediair fungeren tussen beide.
De stagiaires wordt gevraagt om na afloop een verslag van de belevenissen tijdens de stage te maken, wat in Profiel geplaatst kan worden.

Jackeline den Besten
Jeugdouderling

0347-341008
 

terug
 
 

Ds. J. Visser, Ermelo
datum en tijdstip 23-02-2020 om 10:00
meer details

Leerdienst Profetie, Dr. J. van Eck, Lexmond
datum en tijdstip 23-02-2020 om 18:30
meer details

Mw. G. Bijl, Noordeloos
datum en tijdstip 01-03-2020 om 10:00
meer details

Leerdienst Profetie, Prof.dr. K. Spronk
datum en tijdstip 01-03-2020 om 18:30
meer details

 
Clubkamp 2013
 
Stille week en pasen 2013
 
Doopdienst oktober 2014
 
Bezinningsdag kerkenraad 1 november 2014
 
Palmpasen 2013
 
Startdag 2012
 
Open Vensters 2014
 
Uitje groep 8 kindernevendienst 2014
 
Dauwtrappen Hemelvaartsdag 2012
 
Overgangsdienst 1 juli 2012
 
Viering Heilige Doop 13 september 2015
 
Dauwtrappen 2014
 
Paaswake 2014
 
Catechese bezoekt dijksynagoge
 
Kerstnachtdienst 2012
 
Kerst 2012
 
Clubkamp 2014
 
Dauwtrappen Hemelvaartsdag 2011
 
Kerkenpad Ameide en Tienhoven 2012
 
Club kamp 2012
 
Pasen 2011
 
Openluchtdienst 23 augustus 2015
 
Open middag oktober 2013
 
Viering Heilige Doop 10 mei 2014
 
Dauwtrappen Hemelvaart mei 2015
 
Startdag 2013 "Met hart en ziel"
 
Kerstmusical "Kerst op z'n kop"
 
 
Bingo voor Meals on wheels
 
Palmpasen 2011
 
Christen in de natuur
 
Bezoek dienstencentrum PKN januari 2015
 
Overgangsdienst 12-jarigen 2011
 
Oosterhuis meets Oosterhuis
 
Kerstmusical 2011: De vergeten boodschap
 
Kerkenpad Vianen 2011
 
Startdag 2011: Alles is liefde...
 
Dauwtrappen Hemelvaartsdag 2013
 
Kerkenpad Schoonrewoerd mei 2015
 
Bezinningsdag 8 oktober 2016
 
Bevestigings- en intrededienst Willem Roskam - vd Veer
 
Kerstmorgen 2014
 
Startdag 18 september 2016
 
Lichtjestocht 23 december 2017
 
Dauwtrappen Hemelvaart 5 mei 2016
 
Overstapdienst 2 juli 2017
 
Afscheidsavond Jan Visser
 
Dauwtrappen 25 mei 2017
 
Jubileum weekend 125 jaar
 
25 jaar Lux Mundi (zaterdag 16 april)
 
Kerstmorgen 25 december 2016
 
25 jaar Lux Mundi (zondag 17 april)
 
25 jaar Lux Mundi (vrijdag 15 april)
 
5 jaar Blauwe Schuur april 2015
 
Palmpasen 29 maart 2015
 
Bezoek Boeddhistisch centrum Maitreya in Loenen
 
Open Kerk 2e Kerstdag 2015
 
Serious Request 18 december 2015
 
De Barmhartige Baviaan 8 november 2015
 
Lux Mundi op Twitter
 
Opmerkingen over deze website?
 
AVG & foto's
Met ingang van mei 2018 zal het foto-album niet meer worden geactualiseerd. Volg ons op Facebook om onze meest recente foto's te bekijken.
 
Dauwtrappen 2018
 
Clubkamp 2018
 
Startdag 20 september 2015
 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.