PKN
Protestantse Gemeente Lexmond
 
2012 - 2017 Beleidsnota 'Geloven in de toekomst: nieuwe impulsen'. 2012 - 2017 Beleidsnota 'Geloven in de toekomst: nieuwe impulsen'.

Commissie Beleid Lux Mundi 2012 - 2017

De kerkenraad stelde aan het eind kerkelijk seizoen 2010-2011 de commissie ‘Beleid Lux Mundi’ samen.  De volgende leden hadden hierin zitting:

vertegenwoordiging vanuit de gemeente:

• Henriette Schakel
• Peet den Besten
• Hans Godthelp (secretaris)

afvaardiging vanuit de kerkenraad:

• Ds. Jan Visser
• Nico Hardenbol
• Wilco van Snippenberg (voorzitter)


De achtergrond voor het ontstaan van deze commissie wordt gevonden in:
De vorige nota (Geloven in de toekomst II) is inmiddels ruim 4 jaar oud en vraagt om een vervolg. De uitkomst van de enquête die de commissie Toerusting en Gemeenteopbouw hield in het voorjaar van 2011 doet een handreiking richting beleidsvernieuwing. Ook actuele thema’s in onze geloofsgemeenschap vragen om een impuls.

De gedachte was niet zozeer om een nieuwe, brede nota te schrijven, maar enkele thema’s te kiezen en daartoe een concreet plan van aanpak te maken. Als aanpak denken we er aan de commissie te doen fungeren als een kerngroep. Leden van de kerngroep zoeken contact met werkgroepen/commissies in de gemeente en maken samen met hen een plan van aanpak op het door hen bewerkte veld.

In een tweetal bijeenkomsten heeft de commissie gebrainstormd rondom verschillende thema’s. Hieronder een beknopt overzicht daarvan:

• Jeugdwerk
• Jongvolwassenen
• Avonddiensten
• Vormgeving diaconaat, pastoraat en bestuurlijke opbouw van de gemeente
• Kerkgebouw

In een aantal maanden heeft de commissie in samenspraak met betrokkenen deze thema’s verder uitgediept. Doel was om op een gemeenteavond een concreet plan van aanpak te presenteren dat richting geeft aan onze geloofsgemeenschap. Groeiend en bloeiend, werkend aan gemeenteleven.

De onderstaande tekst is een beknopte weergave van de beleidsnotitie 2012 - 2017.

Commissie Beleid Lux Mundi.

terug
 
 
Opmerkingen over deze website?
webmasterluxmundi@gmail.com
 
AVG & foto's
Met ingang van mei 2018 zal het foto-album niet meer worden geactualiseerd. Volg ons op Facebook om onze meest recente foto's te bekijken.
 
 
  Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.