PKN
Protestantse Gemeente Lexmond
 
2023 Lux Mundi 2023 Lux Mundi
De Protestantse Gemeente Lexmond, ook wel Geloofsgemeenschap Lux Mundi, kent momenteel ongeveer 730 leden. Protestants Kerkelijk Centrum "Lux Mundi" is de thuis- én uitvalsbasis van onze gemeente; een gemeente die in de wereld wil staan en zijn. 

Op deze pagina en in de links hieronder tref je op jaartal (historische) informatie aan over het ontstaan én ontwikkeling van onze gemeente, het orgel, de gebouwen én jubilea.

Door naar beneden te scrollen lees je de complete geschiedenis. Door op een jaartal te klikken spring je direct naar dat onderwerp. Veel leesplezier!

1888 Hoe het begon...
1892 Van "Doleantie" en "Afscheiding" naar Gereformeerde Kerken in Nederland.
1894 Een kerkgebouw aan Lakerveld.
1905 De bouw van pastorie en kostershuis.
1919 De Koff-orgel in kerkgebouw aan Lakerveld.
1932 Ds. Coumou, crisis, oorlog en kerkscheuring.
1959 Restauratie en uitbreiding van kerkgebouw aan Lakerveld.
1962 Een 'gedeelde' dominee.
1988 100-jarig jubileum.
1990 Afscheid van een kerkgebouw en tijdelijk elders kerken.
1991 Een nieuw kerkgebouw: "Lux Mundi"!
1993 Van Vulpen-orgel in "Lux Mundi".
2003 12,5-jarig jubileum kerkgebouw "Lux Mundi".
2007 Van Gereformeerde Kerk naar Protestantse Gemeente.
2013 125-jarig jubileum.
2016 25-jarig jubileum kerkgebouw "Lux Mundi".
2020 Corona & Lux Mundi
2020 Een prominentere rol voor de piano

Onderaan deze pagina tref je tevens twee overzichten aan:
1888 - heden: De predikanten die verbonden zijn (geweest) aan onze gemeente.
1888 - heden: Kerkmuziek en kerkmusici in Lux Mundi.

Mochten zaken onjuist of onvolledig vermeld staan, neem dan contact op met de webmaster.
 
2020 Een prominentere rol voor de piano 2020 Een prominentere rol voor de piano
Met de uitbraak van het coronavirus is de kerk genoodzaakt anders om te gaan met vieren, zingen en musiceren. Zolang samenzang niet tot de mogelijkheden behoort wordt de zang in de dienst vormgegeven door middel van een vierhoofdige cantorij. Uit een groep van circa 20 zangers wordt de cantorij wekelijks samengesteld. In april werd al snel duidelijk dat het begeleiden van de cantorij vanaf piano de voorkeur heeft boven het orgel. Uiteraard worden de orgelklanken onverminderd gewaardeerd, echter mengen de vier stemmen van de cantorij beter met piano. De begeleiding van de cantorij vanaf de vleugel heeft voordelen als de klank en het contact met de zangers. Wellicht dat er in de toekomst ook een combinatie van orgel- en pianospel gemaakt kan worden.

De vleugel is een Kawai-babyvleugel uit 2008. Roel de With kwam deze op het spoor en trof dit prachtexemplaar in een tot woning omgebouwde school in Nes aan de Amstel. Een babyvleugel is een kleine vleugel met een lengte van ongeveer 1.40 tot 1.60 m. Deze lengte wordt gemeten langs de linkerkant van de vleugel. Natuurlijk is een vleugel een prachtig interieurstuk, maar daarnaast heeft een vleugel een meer geavanceerd mechaniek ten opzichte van een piano. Al met al biedt een vleugel meer dynamische mogelijkheden.
 
Koichi Kawai startte als pianobouwer in 1927 met veel visie voor vernieuwingen. O.a. door de toepassing van een combinatie van traditionele handmatige technieken en moderne technologie. Na de plotselinge dood van Koichi Kawai in 1955 ontwikkelde zijn zoon Shigeru Kawai het bedrijf verder o.a. door de oprichting van nieuwe fabrieken en het stimuleren van onderwijs voor pianotechnici en het muziekonderwijs. In 1989 nam Shigeru’s zoon Hirotaka Kawai de leiding over. Het bedrijf bloeit en groeit nog steeds volop en heeft een wereldwijd dealernetwerk.


 
 
2020 Corona & Lux Mundi 2020 Corona & Lux Mundi
In het eerste kwartaal van 2020 kreeg het coronavirus de wereld in zijn greep. De uitbraak van dit virus heeft een grote impact op het gemeenteleven van Lux Mundi. Op Bidstond 2020, 11 maart 2020, wordt de laatste reguliere dienst gehouden in het kerkgebouw. Vanaf die datum worden diensten door middel van Kerkomroep en Youtube bij de mensen in de huiskamer gebracht. In de eerste weken wordt snel geschakeld en veel geleerd; van een in delen opgenomen eredienst naar een volledige livestream.

Onder de toenemende en dan weer afnemende maatregelen kunnen de kerkdiensten in kleine groepen, op 1,5 meter afstand bezocht worden. Van gemeentezang is geen sprake. Een 4 koppige cantorij neemt de samenzang voor haar rekening. Er is ook een periode waarin het geheel niet gezongen kan worden. Opnames van de cantorij worden in de livestream geschoven. De begeleiding van en de cantorij wordt verzorgd door Roel de With. In het tweede kwartaal van 2020 wordt daarvoor een piano aangeschaft.

Om een indruk te geven van de diensten in 2020:
Stille Zaterdag 2020
Hemelvaart 2020
Advent 2020
Kerstnacht 2020

Ook jeugdwerk, pastoraat en gemeenteactiviteiten worden in 2020 opgeschort of worden omgezet naar digitale ontmoetingen. 
 
2016 25 jaar Protestants Kerkelijk Centrum Lux Mundi 2016 25 jaar Protestants Kerkelijk Centrum Lux Mundi
In het weekend van 16 april 2016 stonden we stil bij het 25-jarig bestaan van ons kerkelijk centrum. Reden tot dankbaarheid en dat mochten we vieren. De voorbereidingen hiervan zijn gestart in mei 2015.

In het weekend van 15, 16 en 17 april 2016 waren er verschillende feestelijke activiteiten voor jong en oud. 

Op vrijdag een barbecue en activiteiten in en rond de kerk. Om 20:00 uur een officiële opening, met aansluitend een avondprogramma waarin van alles te zien en te horen was over de bouw. Klik hier voor de foto's.

Vroeg op de zaterdagavond was het tijd voor de kinderen. In een eigen geschreven kindermusical en lipdub zongen en speelden zij voor een groot publiek.Later op de avond was er een heus LuxMundi-cabaret te aanschouwen. Tussendoor en daarna was er live muziek aanwezig en was er alle tijd voor ontmoeting met een hapje en een drankje. Klik hier voor de foto's.

Zondagmorgen hielden we een feestelijke dankdienst. Een projectkoor verleende haar medewerking. Op zondagavond een slotconcert met muziek uit alle eeuwen, live-muziek, koorzang en samenzang in een gevarieerd programma.Klik hier voor de foto's.

 
 
2013 125-jarig jubileum 2013 125-jarig jubileum
Begin januari 2014 vierden we het 125-jubileum van onze geloofsgemeenschap. Hieronder kun je klikken om op verschillende manieren het jubileumweekend opnieuw te beleven:

Klik hier voor de orde van dienst van de jubileumviering.
Klik hier voor de geluidsopname van de jubileumviering.
Klik hier voor de jubileumeditie van ons maandblad 'Profiel', onder de titel 'De Kerk zijn wij!' werd een prachtexemplaar uitgegeven.
 
 
2007 Van Gereformeerde Kerk naar Protestantse Gemeente 2007 Van Gereformeerde Kerk naar Protestantse Gemeente
Na het ontstaan van de Protestantse Kerk Nederland op 1 mei 2004 draagt onze gemeente vanaf 9 mei 2007 de naam Protestantse Gemeente Lexmond. In 2014 werd het 10-jarig bestaan van de Protestantse Kerk in Nederland gevierd in een kerkdienst in Nijkerk.

 
2003 Jubileumboekje 12,5 jaar Protestants Kerkelijk Centrum Lux Mundi 2003 Jubileumboekje 12,5 jaar Protestants Kerkelijk Centrum Lux Mundi

In 2003 bestond het kerkgebouw Lux Mundi 12,5 jaar. Ter gelegenheid van dit jubileum werd er een jubileum boekje gemaakt. Klik hier om het boekje digitaal te lezen. Een boekje met dankzeggingen, felicitaties, wensen en zegenbedes

 
1993 Beschrijving van het orgel in Lux Mundi 1993 Beschrijving van het orgel in Lux Mundi
Programma- en informatieboekje bij de overdrachtsceremonie en ingebruikname van het Van Vulpen-orgel in Lux Mundi op 17 december 1993. Klik hier om het boekje digitaal te bekijken.
 
1991 Een nieuw kerkgebouw! 1991 Een nieuw kerkgebouw!
In 1990 wordt gestart met het bouwen van een nieuw kerkgebouw, gelegen aan de Zuidernes. De kerk wordt gebouwd op het land waar eerst de boerderij van familie van Dieren stond. In het voorjaar van 1991 werd toen nog Gereformeerd Kerkelijk Centrum Lux Mundi in gebruik genomen.

 
1990 Afscheid van een kerkgebouw en tijdelijk elders kerken... 1990 Afscheid van een kerkgebouw en tijdelijk elders kerken...
In 1990 werd het kerkgebouw aan De Laak verkocht. Tijdens één van de laatste diensten in dit kerkgebouw werden foto's gemaakt.

Op 25 november 1990, de laatste zondag van dat kerkelijk jaar, vond om 18:30 uur de laatste dienst plaats. De voorganger was ds. Ciska Stark en Peet de With bespeelde het orgel. Medewerking werd verleend door het Jeugdkoor. Klik hier voor de orde van dienst of hier voor de geluidsopname.

In afwachting van de ingebruikname van het nieuwe kerkgebouw aan de Zuidernes werd er tijdelijk gekerkt in het verenigingsgebouw aan de Kortenhoevenseweg (in 2015 werd het verenigingsgebouw afgebroken).

Vanaf 1990 is het voormalig kerkgebouw in gebruik als bedrijfspand. Bajoh Parketteurs is eigenaar van het pand. Op foto's is te zien hoe in de kerkzaal een verdieping is aangebracht. Op deze verdieping is nu een showroom. Het plafond herinnert nog aan de kerkzaal. Ook is op de eerste foto rechts bovenin de plint/ lichtbak die boven de preekstoel hing nog zichtbaar.
 
1988 100-jarig jubileum 1988 100-jarig jubileum

Begin 1989 herdachten we dat onze geloofsgemeenschap 100 jaar bestond. Er werden activiteiten georganiseerd én er werd een eeuwverslag uitgebracht. Klik op voorwoord-eeuwverslag-gedicht om dit te lezen.

Na het 100-jarig jubileum heeft de toenmalige Profiel-redactie het initiatief genomen om ervaringen, herinneringen en wensen na afloop van het jubileum te bundelen. Onder reacties tref je deze speciale uitgave van Profiel.

 
1962 - 1988 Een 'gedeelde' dominee... 1962 - 1988 Een 'gedeelde' dominee...
In de periode 1962 - 1988 hebben de Gereformeerde Kerk van Ameide en de Gereformeerde Kerk van Lexmond gezamenlijk predikanten beroepen. De beroepen en bevestigde predikanten dienden parttime in beide gemeenten.
 
1959 Restauratie en uitbreiding van het kerkgebouw aan Lakerveld 1959 Restauratie en uitbreiding van het kerkgebouw aan Lakerveld
Van medio 1958 tot en met maart 1959 werd het kerkgebouw aan De Laak gerestaureerd en uitgebreid:
- De kerkzaal werd uitgebreid; van 10 x 10 meter naar 10 x 16 meter.
- Het liturgisch centrum werd vernieuwd.
- Het orgel werd op een ruimer balkon geplaatst.
- Achter de kerkzaal werd een bijgebouw gerealiseerd met ruimte voor een consistorie, keuken en (op de eerste verdieping) een ruime zaal.
In "De Gecombineerde" werd in januari en maart 1959 aandacht besteed aan deze restauratie.
 
1932 - 1946 Ds. Coumou, crisis, oorlog en kerkscheuring. 1932 - 1946 Ds. Coumou, crisis, oorlog en kerkscheuring.
Ds. Dingeman Jacobus Coumou werd geboren op 30 maart 1905 in Middelburg. Begin 1932 trok ds. Coumou in de pastorie aan Lakerveld. Hij diende onze kerk veertien jaar. Op 12 oktober 1940 ging hij in ondertrouw met Maria (Iet) van Eerden. Op 27 maart 1941 trouwden zij. In Lexmond werden 3 kinderen geboren. Later, inmiddels wonend in Heinenoord, kregen zij nog een drieling.

De jaren '30 en '40 waren bijzondere jaren in de geschiedenis. De wereld ging gebukt onder een enorme economische crisis, gevolgd door een nietsontziende wereldoorlog. Ook de Gereformeerde Kerken kraakten in hun voegen en spleten in 1944 uiteen, waarna ze gescheiden als synodaal- en vrijgemaakte gereformeerden verder gingen. Ds. Coumou gaf in deze moeilijke periode van malaise, Duitse bezetting en kerkscheuring leiding aan onze gemeente en hield haar bijeen. De gemeente had zich te wapenen tegen de spanningen van de tijd, ook in praktische zin werd dat opgepakt. Klik hier voor de verzekeringsakte die het kerkgebouw verzekerde bij oorlogsschade.

In 1946 vertrok ds. Coumou naar De Gereformeerde Kerk van Heinenoord.

In 1982 werd in Lexmond stilgestaan bij het 50-jarig ambtsjubileum van ds. Coumou.

Op 28 januari 1998 overleed ds. Coumou in Winterswijk. Op 2 februari 1998 werd hij begraven in Lexmond.
 
1919 - 1990 Beschrijving van het orgel in het kerkgebouw aan Lakerveld 1919 - 1990 Beschrijving van het orgel in het kerkgebouw aan Lakerveld
Hoe die eerste jaren de muzikale begeleiding was, weten we niet precies. Het zal waarschijnlijk een harmonium geweest zijn, want in 1919 wordt pas een kerkorgel aangeschaft. In elk geval wordt in 1905 Hendrik Frans den Hartogh al bedankt voor zijn diensten als organist en hij beveelt zijn stagiair Roelof van Mazijk aan als vaste organist te benoemen. Roelof had al 2 jaar les gehad van Jacob Hamerling (die jarenlang in de Ned. Herv. kerk van Hei-en Boeicop speelde) en de kerkenraad had daar 25 gulden voor uitgetrokken. Vader Jan van Mazijk beloofde dat, indien de Heere het leven van zijn zoon spaarde, hij 3 jaar voor niets zou spelen. En inderdaad is Roelof van Mazijk aangenomen in 1905 en heeft na ruim 40 jaar trouwe dienst in 1948 afscheid van het orgel genomen. Een overzicht van kerkmuziek en kerkmusici vanaf 1888 tref je hier.

Het De Koff-orgel uit de Gereformeerde Kerk in Lexmond werd gebouwd in 1919 door orgelbouwer J. de Koff uit Utrecht. Aldaar is het orgel geplaatst als galerij-orgel. Tot 1949 betrof dit een traporgel. In dat jaar werd het omgevormd naar een zogenaamd electro-windorgel.

In 1990 werd in verband met de verkoop van het kerkgebouw aan De Laak afscheid genomen van dit orgel. Ter gelegenheid van dit afscheid krijgt organist Peet de With een geluidsopname aangeboden. Het De Koff-orgel wordt vervolgens een... Scheuerman-orgel! Wegens de bouw van een nieuw kerkgebouw werd het De Koff-orgel verkocht aan de Nederlands Gereformeerde Kerk in Breukelen. Daar heet het inmiddels het Scheuerman orgel. Scheuerman bouwde het orgel immers om van galerij- naar staand orgel, reviseerde en restaureerde het.

 
 
1905 Bouw pastorie en kosterswoning 1905 Bouw pastorie en kosterswoning
Op 4 november 1894 werd het kerkgebouw aan De Laak in gebruik genomen. Op dat moment stonden de pastorie en de kosterswoning er nog niet. Ruim een decennium later werden deze gebouwd. In oktober 1905 werd de vergunning voor de bouw van de pastorie en de kosterswoning afgegeven. Klik hier voor de bouwtekening van de pastorie.
 
1894 Een kerkgebouw aan Lakerveld 1894 Een kerkgebouw aan Lakerveld
Op 4 november 1894 werd het kerkgebouw aan Lakerveld in gebruik genomen. In 1919 werd er een orgel in geplaatst. In 1930 werd er electrische verlichting gerealiseerd. In 1959 werd dit gebouw gerenoveerd en uitgebreid. Dit kerkgebouw heeft dienst gedaan tot 1990 (de pastorie en het kostershuis zijn in 1906 gerealiseerd)
 
1892 Van "Afscheiding" en "Doleantie" naar Gereformeerde Kerken in Nederland. 1892 Van "Afscheiding" en "Doleantie" naar Gereformeerde Kerken in Nederland.
In 1892 besluiten de kerken van 'de afscheiding' en van 'de doleantie' samen verder te gaan onder de naam Gereformeerde Kerken in Nederland. De Lexmondse was er daar één van. 

Klik hier voor een compleet overzicht van het ontstaan van verschillende gereformeerde stromingen vanaf 1834.
 
1888 De aanloop naar 1888, hoe het begon én verder ging. 1888 De aanloop naar 1888, hoe het begon én verder ging.
De Nederlandse Hervormde Kerk was sinds 1816 de naam voor de Nederduits(ch)e Gereformeerde Kerk die tijdens de Tachtigjarige Oorlog de officiële kerk van de Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden was geworden. Vóór 1816 luidde de naam van dit kerkgenootschap voluit de Nederduitse Gereformeerde Kerk. In 1816 werd de naam van deze organisatie officieel Nederlandsche Hervormde Kerk en naderhand (bij een nieuwe spelling) Nederlandse Hervormde Kerk. 

In 1834 vond in Nederland "De Afscheiding" plaats onder leiding van Hendrik de Cock. Deze beweging in de Nederlandse Hervormde Kerk leidde niet tot de oprichting van een afgescheide kerk in Lexmond en ging dus grotendeels voorbij aan Lexmond. Alhoewel....in 1846 scheidde een viertal zich af van de lokale Hervormde Gemeente. De overlevering vertelt ons dat broers en zus Den Hartogh sindsdien iedere zondag te voet naar Langerak togen, alwaar een Gereformeerde Kerk was opgericht.

Onder leiding van Abraham Kuyper begon in 1886 "De Doleantie". Op 26 december 1888 werd er in Lexmond een Nederduitsch Gereformeerde Kerk gesticht. Een 'dolerende kerk' werd toen gezegd. 

De eerste kerkdiensten worden gehouden in een boerderij aan de Driemolensweg. Naar verluid hebben de familieleden Den Hartogh zich in 1888 aangesloten bij de Gereformeerde Kerk in Lexmond. Klik hier voor een compleet overzicht van het ontstaan van verschillende gereformeerde stromingen vanaf 1834.

 
Predikanten Predikanten
Hieronder is een overzicht vermeld van de 15 predikanten die verbonden zijn (geweest) aan de Protestantse Gemeente in Lexmond:

1. Ds. J.J. Steinhart (Johannes Jacobus) deed intrede op 5 september 1909. Hij overleed op 28 oktober 1917. Deze predikant was eerder voorganger in Schoonhoven – Willige Langerak en is een periode van 8 jaar en 1 maand predikant geweest in Lexmond.

2. Van juni 1922 tot en met januari 1925 was emeritus-predikant H.N. Basoski (Hendrik Nicolaas) als hulp-predikant verbonden aan gereformeerd Lexmond en Hei- en Boeicop. Deze predikant was eerder voorganger in Moerdijk.

3. Ds. J. Dekker (Jacob) deed intrede op 29 augustus 1926 en nam afscheid op 30 april 1931. Deze predikant was eerder voorganger in Sint Jansklooster. Na een periode van  4 jaar en 8 maanden ging deze predikant met emeritaat. Een klein jaar later overleed ds. Dekker. Hij werd begraven op de algemene begraafplaats te Lexmond.

4. Ds. D.J. Coumou (Dingeman Jacobus) deed intrede op 24 januari 1932 en nam afscheid op 3 maart 1946. Lexmond was de eerste predikantsplaats voor deze kandidaat. Na een periode van 14 jaar en 2 maanden vertrok deze predikant naar Heinenoord. In de oorlogsjaren ontstond een sterke band tussen deze predikant en Lexmond. Ook jaren erna bleef dit merkbaar. In 1982 werd in Lexmond stilgestaan bij het 50-jarig ambtsjubileum van ds. Coumou.

5. Ds. H.J. Knauff (Hindricus Johannes) deed intrede op 8 september 1946 en nam afscheid op 1 september 1949. Deze predikant was eerder voorganger in Westervoort. Na een periode van 3 jaar vertrok deze predikant naar Rijsoord.

6. Ds. W. Kats (Wolter) deed intrede op 4 januari 1953 en nam afscheid op 17 juni 1956. Lexmond was de eerste predikantsplaats voor deze kandidaat. Na een periode van 3 jaar en 5 maanden vertrok deze predikant naar Tiel.

7. Ds. G.J. van der Burgh (Guustaaf Johannes) deed intrede op 9 november 1958 en nam afscheid op 15 december 1965. Lexmond was de eerste predikantsplaats voor deze kandidaat. Na een periode van 7 jaar en 1 maand heeft deze predikant zijn dienst neergelegd.

8. Ds. T. Ausma (Tjibbe) deed intrede op 25 september 1966 en nam afscheid op 23 mei 1971. Lexmond was de eerste predikantsplaats voor deze kandidaat. Na een periode van 4 jaar en 8 maanden vertrok deze predikant naar Monster.

9. Ds. A.T.B.M. van der Kevie (Anje Teunis Barry Matthy) werd bevestigd op 10 september 1972 en deed intrede op 17 september 1972. Op 8 mei 1978 nam hij afscheid. Lexmond was de eerste predikantsplaats voor deze kandidaat. Na een periode van 5 jaar en 8 maanden vertrok deze predikant naar Nieuwegein.

10. Ds. C.H.W. van den Berg (Cornelis Hendrikus Wilhelmus) werd bevestigd op 4 september en deed intrede op 11 september 1983. Hij nam afscheid op 28 augustus 1988. Lexmond was de eerste predikantsplaats voor deze kandidaat. Na een periode van 4 jaar en 11 maanden vertrok deze predikant naar Diemen – Watergraafsmeer - Bijlmer.

11. Dr. mw. F. Stark (Francisca) deed intrede op 1 april 1990 en nam afscheid op 18 juni 1995. Lexmond was de eerste predikantsplaats voor deze kandidaat. Na een periode van 5 jaar en 2 maanden vertrok deze predikant naar de Vrije Universiteit van Amsterdam.

12. Ds. mw. A.J.J. Oprel (Aaltje Johanna Jacoba) deed intrede op 5 januari 1997 en nam afscheid op 14 oktober 2001. Lexmond was de eerste predikantsplaats voor deze kandidaat. Na een periode van 4 jaar en 9 maanden vertrok deze predikant naar Breukelen.

13. Ds. mw. J. Bolhuis (Janke) deed intrede op 30 november 2003 (krantenartikel) en nam afscheid op 30 november 2007. Deze predikant was eerder voorganger in Hilversum. Na een periode van 4 jaar ging deze predikant met emeritaat.

14. Ds. J. Visser (Jan) deed intrede (orde van dienst) op 14 december 2008 en nam afscheid op 23 februari 2014. Lexmond was de eerste predikantsplaats voor deze kandidaat. Na een periode van 5 jaar en 2 maanden vertrok deze predikant naar Ermelo.

15. Ds. W.A. Roskam - van der Veer (Willem Adriaan) deed intrede (orde van dienst) op 18 januari 2015 en nam afscheid op 12 januari 2020. Lexmond was de eerste predikantsplaats voor deze kandidaat. Na een periode van 5 jaar vertrok deze predikant naar Utrecht.

16. Ds. H.A. Heuver - Boon (Harmke) nam op 30 april 2021 het beroep aan dat de Protestantse Gemeente Lexmond diezelfde dag op haar uit had gebracht. Op 29 augustus 2021 deed deze predikant intrede. Lexmond is de tweede predikantsplaats voor haar. Ze was eerder voorganger in Barneveld.

(bronnen: Gereformeerde Kerk Lexmond en Protestantse Gemeente Lexmond via www.dominees.nl)

#weetje: Op dit moment (mei 2024) bestaat Protestantse Gemeente Lexmond ongeveer 135 jaar en 5 maanden. Gedurende deze periode is er 84 jaar en 11 maanden een predikant verbonden geweest aan de gemeente. De gemeente was 50 jaar en 6 maanden vacant.
 
Kerkmusici en -muziek in Lux Mundi Kerkmusici en -muziek in Lux Mundi
Kerkmusici
 
Vanaf het ontstaan van de kerk in 1888 heeft samenzangbegeleiding door orgelmuziek een prominente plek gehad in de eredienst. Hieronder een overzicht van organisten uit verleden en heden:
 
Hendrik Frans den Hartogh (1888 – 1905)
Roelof van Mazijk (1905 - 1948)
Engelbert Spronk (1948 – 1950)
Janny de Haan (1948 – 1954)
Adriaan  Kon (1954 – ?)
Anton den Besten (1954 – ?) (gelegenheidsorganist)
Peet de With (1954 – 2009)
Roel de With (1970 – 2024) (portret 2019) (terugblik 2024)
Teus den Breejen (1995 – 2018) (gelegenheidsorganist)
Rinus Langerak (2007 – 2017)
Patty van Kouterik - de With (2008 – heden)
Eduard Bos (2018 - heden)
Martijn Borsje (2021 - heden)

Met ingang van 2017 kent Lux Mundi in toenemende mate verschillende gastorganisten.
 
Kerkmuziek
 
De kerkmuziek in de Gereformeerde Kerk van Lexmond en Hei- en Boeicop heeft vanaf 1888 een ontwikkeling doorgemaakt. Naast het gebruik van de 150 psalmen was er ook een telkens veranderend aantal gezangen in gebruik:
 
- 1888 – 1933 “Enige gezangen (A t/m L)”.
- 1933 – 1959 “29 gezangen van de Gereformeerde Kerk”.
- 1959 – 1962 “59 gezangen van de Gereformeerde Kerk”.
- 1962 – 1973 “119 gezangen”.
- 1973 – 2013 “Liedboek voor de kerken”. (150 psalmen & 491 gezangen)
- 2013 – heden “Het Nieuwe Liedboek, zingen en bidden in huis en kerk”. (150 psalmen & 866 liederen)
 
De overgang van zingen op hele naar halve noten, het zogenaamde ritmisch zingen, vond rond 1960 plaats in de Gereformeerde Kerk.

In het verleden werd ook in Lexmond de bovenstem gezongen. Begin 2015 werd in een bijzondere zogenaamde 'Goud van Oud' - dienst deze stem uit het verleden weer gehoord!
 
Met de komst van het nieuwe liedboek is er één bundel ontstaan die put uit verschillende liedbundels waaruit in de jaren ’80, ’90 en ’00 reeds gezongen werd:
- Randstadbundel
- Taizébundel
- Geroepen om te zingen
- Opwekking
- Tussentijds
 
Met de komst van een Lexmonds Jeugdkoor in 1973 veranderde ook het instrumentgebruik tijdens de erediensten. Bij bijzondere gelegenheden maakt(e) orgel plaats voor piano, saxofoon, drums en/ of dwarsfluit. Op dit moment zijn het orgel en piano het hoofdinstrument tijdens de erediensten.

 

 
 
Opmerkingen over deze website?
webmasterluxmundi@gmail.com
 
AVG & foto's
Met ingang van mei 2018 zal het foto-album niet meer worden geactualiseerd. Volg ons op Facebook om onze meest recente foto's te bekijken.
 
 
  Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.