PKN
Protestantse Gemeente Lexmond
 
maatschappelijke stage

maatschappelijke stage

Maatschappelijke stage
Algemene informatie
Goed onderwijs bereidt leerlingen voor op hun rol in en bijdrage aan de samenleving. De maatschappelijke stage kan goud voor de toekomst zijn. Omdat het jongeren zelf de kans geeft te ontdekken hoe leuk het is om verantwoordelijkheid te nemen voor anderen, de buurt, de politiek, de samenleving. En omdat het inmiddels op een ongelooflijk positieve manier banden smeedt tussen verschillende groepen mensen.
De maatschappelijke stage is geen 'gewone' stage waarmee praktijkervaring in een beroep wordt opgedaan. Het gaat erom anderen te helpen door het doen van vrijwilligerswerk. Doel hiervan is dat jongeren tijdens hun schooltijd kennis maken met de samenleving door een onbetaalde bijdrage te leveren aan deze samenleving.
Door bijvoorbeeld de f-jes te trainen, een wijkfeest te organiseren, of een website maken voor een vrijwilligersorganisatie. Zo ontdekt de leerling dat de samenleving is wat je er met elkaar van maakt. Maatschappelijke stage = maatschappelijke energie.
Alle leerlingen in het voortgezet onderwijs zullen 72, 60 of 48 uur maatschappelijke stage gaan lopen, afhankelijk van hun opleiding. Voor vwo'ers is het 72 uur, voor havisten 60 uur en voor vmbo'ers 48 uur.
 

MaS – Religie en levensbeschouwing
Op het gebied van levensbeschouwing en religie zijn er tal van mogelijkheden om leerlingen een maatschappelijke stage aan te bieden. Jongeren krijgen zo de kans om (nader) kennis te maken met het geloof of andere levensbeschouwelijke zaken.
Voorbeelden van activiteiten:
• lesgeven op de zondagsschool
• meedoen aan een inzamelactie voor de kerk
• open dag organiseren in de moskee
• meditatielessen begeleiden
• activiteiten (helpen) organiseren bij levensbeschouwelijke organisaties (zoals de EO-jongerendag)
Voorbeelden van organisaties:
• kerken
• moskeeën
• omroepen
• levensbeschouwelijk geïnspireerde verenigingen of stichtingen

MaS – Mogelijkheden in Lux Mundi
Lux Mundi is een open, gastvrije, actieve gemeente waar jongeren uit m.n. Lexmond tal van activiteiten kunnen ondernemen in het kader van hun maatschappelijke stage. Jongeren kunnen hiermee dicht bij huis een stage lopen.
Voor Lux Mundi is het een verrijking om jongeren stage te laten lopen. Niet alleen is er bij activiteiten een extra helpende hand. Het is ook een uitgelezen mogelijkheid om in gesprek te raken met jongeren, om jongeren kennis te laten maken met activiteiten op allerlei kerkelijk gebied.
B.v:
Activiteiten Voorbeeld invulling
Kerkdienst Hulp bij de kosterdienst
Hulp bieden bij kindernevendienst
Hulp bieden bij creche
Liturgie bezorgen van bijzondere dienst
Bijzondere dienst mee voorbereiden
Diaconaat Hulp bij het voorbereiden Heilig Avondmaal
Hulp bij collecteren
Hulp bij project ZWO?
Hulp bieden bij open middag
Pastoraat Bloemen bezorgen op zondagavond
Bezoek van ouderen/ zieken
Geestelijke vorming Activiteit Toerusting en Gemeenteopbouw ondersteunen
Kindercatechese hulp bieden
Beheer Hulp bieden bij kerkschoonmaak
Tuinen/ vegen
Ronddelen kerkbalans
Profiel rondbrengen
 

MaS – Organisatie
Via Profiel en de site van Lux Mundi wordt zichtbaar gemaakt dat Maatschappelijke stage mogelijk is in Lux Mundi.
Jeugdouderling Jackeline den Besten fungeert als contactpersoon. Zij zal afspraken maken met de stagiaire en de vrijwilligers, en de bijbehorende ‘stagecontracten’ tekenen. En vervolgens als intermediair fungeren tussen beide.
De stagiaires wordt gevraagt om na afloop een verslag van de belevenissen tijdens de stage te maken, wat in Profiel geplaatst kan worden.

Jackeline den Besten
Jeugdouderling
jackeline_den_besten@hotmail.com
0347-341008
 

terug
 
 
Opmerkingen over deze website?
webmasterluxmundi@gmail.com
 
AVG & foto's
Met ingang van mei 2018 zal het foto-album niet meer worden geactualiseerd. Volg ons op Facebook om onze meest recente foto's te bekijken.
 
 
  Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.