PKN
Protestantse Gemeente Lexmond
 
Viering van het heilig avondmaal

Viering van het heilig avondmaal

Het diaconaat krijgt vorm vanuit het hart van de kerk. De prediking en genadeverkondiging zetten aan tot liefdedienst.

Ook het avondmaal, waarin de afhankelijkheid van God ten diepste wordt ervaren en beleden, zet aan tot dienst aan de naaste. Niet in de minste plaats, omdat Jezus  bij  het laatste avondmaal de voeten van zijn discipelen waste. Zo willen we tijdens het avondmaal dankbaar gedenken wat Jezus deed. Hij is in ons midden met zijn leven, zijn lijden, zijn dood en zijn opstanding.

De diakenen verzorgen als dienaren van Christus de viering van het avondmaal. Zij nodigen, namens Christus, iedereen uit, jong en oud.

Het avondmaal wordt in onze gemeente zes keer per jaar gevierd.  In de morgendienst is er een lopende viering en ’s avonds een tafelviering. Er wordt gebruik gemaakt van een boekje met zes orden van dienst voor de viering van het heilig avondmaal, die aansluiten bij de tijden van het kerkelijk jaar. De avondmaalsviering op Witte Donderdagavond is een lopende viering.  Bij de avondmaalsviering in september helpen kinderen van onze gemeente.

Op de zondag voorafgaande aan de viering van het avondmaal, kondigt de diaken van dienst het avondmaal aan en de bestemming van de avondmaalscollecte. Een kind van de kindernevendienst  leest een gedicht voor, als voorbereiding op de viering.

In alle groepen van de kindernevendienst wordt vooraf kindercatechese gegeven over het avondmaal.

De diakenen zorgen dat voor de dienst avondmaalstafel gedekt is. De voorzitter van de diaconie nodigt de mensen tot het avondmaal. De predikant reikt het brood uit en aan weerszijden van de predikant  staan twee diakenen met wijn en druivensap.
Aan het einde van de avondmaalsdag wordt de tafel afgedekt en zorgen de diakenen dat alles weer opgeruimd wordt.

Indien men vanwege persoonlijke omstandigheden de Maaltijd des Heren niet in de gemeente mee kan vieren, kan er contact worden opgenomen met de wijkouderling of diakenen voor eventueel viering aan huis.

terug
 
 
Opmerkingen over deze website?
webmasterluxmundi@gmail.com
 
AVG & foto's
Met ingang van mei 2018 zal het foto-album niet meer worden geactualiseerd. Volg ons op Facebook om onze meest recente foto's te bekijken.
 
 
  Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.